1. Dan evropskih onkoloških medicinskih sester

1. Dan evropskih onkoloških medicinskih sester

V četrtek, 18. maja 2017 bomo evropske onkološke medicinske sestre prvič praznovale svoj dan.  Za idejo, da si tudi me zaslužimo svoj dan, se gre zahvaliti Evropski zvezi onkoloških medicinskih sester - EONS (http://www.cancernurse.eu/). Praznovanje Dneva evropskih onkoloških medicinskih sester bo odslej potekalo vsako leto na ta dan, vsakič pa se bomo osredotočili na drugo temo. Tema letošnjega, prvega praznovanja Dneva evropskih onkoloških medicinskih sester je zagovorništvo.

Namen praznovanja Dneva evropskih onkoloških medicinskih sester je poudariti pomen onkološke zdravstvene nege, kot tudi pomen nadaljnjega specialističnega izobraževanja in usposabljanja, se pravi specializacij iz onkološke zdravstvene nege.

Praznovanje Dneva evropskih onkoloških medicinskih sester bo potekalo na svetovnem spletu preko spletnih strani in socialnih medijev. Praznovanju se lahko pridružite tako, da tudi sami objavite podporo evropskim onkološkim medicinskim sestram ali pa všečkate objave na to temo na (@cancernurseEU #ECND2017).
Na spletni strani ECND (European Cancer Nursing Day)  https://www.europeancancernursingday.com/ si med drugim lahko preberete izjavo za javnost, ki jo je ob Dnevu evropskih onkoloških medicinskih sester podal predsednil EONS-a. Dostopate pa lehko tudi do nekaterih brezplačnih izobraževalnih vsebin.

Predsednica Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
Gordana Marinček Garič