Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Učna delavnica: Perkutana endoskopska gastrostoma Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji 26.02.2018
Uporaba negovalnih diagnozah NANDA – International v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina RSKZN za negovalne diagnoze - SLONDA 28.02.2018
Poklicna etika v domovih za starejše občane Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 01.03.2018
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 05.03.2018
Tudi beseda je zdravilo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Elite izobraževanje d.o.o. 06.03.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje 07.03.2018
Znanje omogoča medicinski sestri v pediatriji pravilne odločitve in odgovorno ravnanje Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji 09.03.2018
Skrb za lastno zdravje Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini 09.03.2018
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo Mesto 10.03.2018
Sodelovanje različnih strok pri obravnavi bolnika z okužbo Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično - infektološkem področju 13.03.2018
Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu 14.03.2018
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 15.03.2018
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji; Tečaj triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 15.03.2018
Astma pri otroku UKC Ljubljana, Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni 16.03.2018
Zdravstvena obravnava pacienta s tuberkulozo Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 16.03.2018
Zdravstvena nega pacienta z nefrostomo in izločalno stomo – učne delavnice Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 16.03.2018
Z znanjem do varne in kompetentne zdravstvene nege in oskrbe Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 20.03.2018
Priporočila za ukrepanje zdravstva ob aktivnih življenju nevarnih dogodkih Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 21.03.2018
Opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 22.03.2018
Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VI. del Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 22.03.2018

Strani