Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Zdravstvena nega in oskrba starostnika z demenco Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 13.09.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 14.09.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 16.09.2017
Ohranjajmo zdravje in krepimo telo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 19.09.2017
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji; Tečaj triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 21.09.2017
Okužena kronična rana Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož 22.09.2017
Delovanje drugo stopenjskih komisij na področju medicine dela in prometa (pritožbe, verifikacije) Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa 22.09.2017
Okužbe in ukrepi pri pacientih z akutno in kronično ledvično odpovedjo Izolacija, vrste kužnih odpadkov glede na prenos in ravnaje s kužnimi odpadki Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji 22.09.2017
Šola proti bolečini v križu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 22.09.2017
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja 23.09.2017
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 25.09.2017
Pet ključnih dejavnikov do boljših medsebojnih odnosov Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 27.09.2017
Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 28.09.2017
Obravnava pacientov na centru za klinično toksikologijo in farmakologijo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 28.09.2017
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcijo reševalcev v zdravstvu 30.09.2017
Golniški simpozij 2017: Izzivi zdravstvene nege na področju zdravstvene oskrbe bolnika z boleznijo pljuč Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 06.10.2017
Rane, stome, inkontinenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sesterv v enterostomalni terapiji 06.10.2017
Zagotavljanje delovnega okolja brez nasilja za zaposlene in paciente v zdravstvenem sistemu »Ničelna toleranca do nasilja« Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji 09.10.2017
Tudi beseda je zdravilo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 10.10.2017
Paliativna oskrba Stalna delovna skupina za paliativno zdravstveno nego (SDSPZN) in Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 12.10.2017

Strani