Arhiv strokovnih srečanj

Srečanje Organizator Datum Odpoved
Posamezni vidiki holistične zdravstvene nege bolnic z ginekološkimi raki Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 21.02.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 22.02.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 22.02.2019
Prepoznavam čustva pri delu v zdravstveni negi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 22.02.2019 Odpoved izobraževanja
Strokovno popoldne: Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 22.02.2019
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 04.03.2019
Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 05.03.2019
Sodelovanje klinično okolje - izobraževalne institucije Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu 07.03.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 07.03.2019
Občni zbor in strokovno srečanje - kako s preventivnimi programi še bolj poskrbimo za svoje zdravje Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 07.03.2019
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacientov z motnjami v uriniranju Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti 12.03.2019
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 12.03.2019
Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 13.03.2019
Projekt PRIZMA - Preventiva izgorelosti med zdravstvenimi delavci Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 13.03.2019
Znanje za boljše zdravje - natančna, varna in odgovorna obravnava pacientov v času diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju 14.03.2019
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - Tečaj triaže po načelih Manchestrskega triažnega sistema Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 14.03.2019
Zdravstvena nega kirurškega pacienta med teorijo in inovativno prakso Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji 15.03.2019
“Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov- mehke veščine” pri oskrbi bolnikov Slovensko osteološko društvo 15.03.2019
Odvisnost in delo z odvisnimi Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 15.03.2019
Učna delavnica: reprocesiranje endoskopov Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji 18.03.2019

Strani