Predbolnišnična obravnava urgentnega nevroloskega bolnika (2004)