Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v PBO (2013)