Izvajanje nujne medicinske pomoci in transporta v izrednih razmerah (2009)