All professional meetings

Meeting Organizer Date Canceled
Skrb za lastno zdravje in dobro počutje pri zdravstvenih delavcih Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa 20.09.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 20.09.2019
Stanovalec z demenco – negovanje in skrb Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 20.09.2019
Otrok v otorinolaringologiji Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji 20.09.2019
Šola proti bolečini v križu Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 20.09.2019
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu 23.09.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske 23.09.2019
Učna delavnica: polipektomija Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji 23.09.2019
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj - koordinator zdravstvene obravnave (case manager) Splošna bolnišnica Jesenice 24.09.2019
Posvet implementacija 38. člena ZZDEJ-K in poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege v praksi Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije 24.09.2019
Demenca, izzivi današnjega časa Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 25.09.2019
Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji - Tečaj triaže po načelih Manchestrskega triažnega sistema Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci 26.09.2019
Endometrioza Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 26.09.2019
Spoznajmo revmatične bolezni Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Velenje v sodelovanju z DMSBZT Ptuj Ormož 26.09.2019
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj iz paliativne oskrbe za izvajalce zdravstvene in babiške nege Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Delovna skupina za paliativno zdravstveno nego 28.09.2019
Učinkovita komunikacija pri soočanju s težavnimi sogovorniki Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana 02.10.2019
Mehanska ventilacija osnovna Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo 03.10.2019
Confident birth / Beyond Kegels - The pelvic floor in context Inštitut Bregma, Ljubljana 03.10.2019
Mehanska ventilacija napredna Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo 04.10.2019
Kakovost in varnost v zdravstvu - modul licenca Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje 09.10.2019

Pages