Članstvo

Članstvo v Zbornici - Zvezi

Članstvo je prostovoljno - je čast in obveza za vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih delavcev v zdravstveni negi, upokojenih medicinskih sester, dijakov in študentov zdravstvene nege.

Regijska društva

Vsak, ki želi postati član, mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se včlani v eno izmed 11 regijskih društev. Regijska društva so s pogodbo povezana v Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z izpolnitvijo pristopne izjave vsak član izrazi voljo po članstvu in načinu plačevanja članarine. Na podlagi pristopne izjave prejme vsak član člansko izkaznico, s katero se lahko izkaže na vseh strokovnih srečanjih.

Organizacijo sestavljajo naslednja regijska društva:

 1. Ljubljana,
 2. Maribor,
 3. Celje,
 4. Pomurje,
 5. Ptuj - Ormož,
 6. Nova Gorica,
 7. Koper,
 8. Slovenj Gradec,
 9. Novo mesto,
 10. Velenje,
 11. Gorenjska.

Strokovne sekcije so organizirane za naslednja področja zdravstvene nege

V organizaciji deluje 32 strokovnih sekcij, ki s svojimi izobraževalnimi programi skrbijo za strokovno izpopolnjevanje svojih članov in vseh, ki delajo na področju zdravstva:

 1. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa
 2. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji
 3. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v vzgoji in izobraževanju
 4. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji  in transfuziologiji
 5. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti
 6. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operacijski dejavnosti
 7. Sekcija medicinskih sester in babic
 8. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji
 9. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji
 10. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini
 11. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v oftalmologiji
 12. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji
 13. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti
 14. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji
 15. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v enterostomalni terapiji
 16. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji
 17. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
 18. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji
 19. Sekcija reševalcev v zdravstvu
 20. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu
 21. Sekcija študentov zdravstvene in babiške nege
 22. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji
 23. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji
 24. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci
 25. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji
 26. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju
 27. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih
 28. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji
 29. Sekcija medicinskih sester v managementu
 30. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji
 31. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji
 32. Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Članarina za Zbornico-Zvezo

Redni člani 0,6% od bruto plače/mesec

Upokojenci in študentje.....................20 eur/leto

Porodniški dopust in brezposelne..........3 eur/mesec