Razpisi

28.10.2019 Obvestilo o ponovnem razpisu za volitve članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji (rok: 27.12.2019)
24.09.2019 Ponoven razpis za volitve članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v pediatriji (rok: 15.11.2019)
16.09.2019 Razpis za volitve v Sekciji MS v enterostomalni terapiji (rok: 20.03.2020)
26.08.2019 Razpis (podaljšan) za volitve predsednika/ce strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji (rok: 08.11.2019)
11.07.2019 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 06.09.2019)
07.06.2019 Razpis za volitve predsednika/co in 7 članov/ic izvršnega odbora (IO) strokovne Sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa (rok: 13.09.2019)
27.05.2019 Razpis za volitve predsednika sekcije in članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v hematologiji (rok: 15.09.2019)
22.05.2019 Obvestilo o volitvah predsednika/predsednice in članov/članic izvršnega odbora (rok: 01.10.2019)
22.05.2019 Ponovni razpis za volitve članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji (rok: 28.06.2019)
20.05.2019 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgenci za leto 2019 (rok: 17.07.2019)
20.05.2019 Razpis za volitve predsednika sekcije in članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v urgenci (rok: 17.07.2019)
24.04.2019 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v pediatriji za leto 2019 (rok: 24.06.2019)
23.04.2019 Razpis za volitve predsednika sekcije in članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v pediatriji (rok: 24.06.2019)
25.03.2019 Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji (rok: 23.04.2019)
27.02.2019 Dodatni razpis volitev za Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji (rok: 08.03.2019)
22.02.2019 Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2019 (rok: 26.04.2019)
18.01.2019 Razpis za volitve v Sekciji MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji (rok: 08.03.2019)
17.01.2019 Razpis za volitve predsednika/ce strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji (rok: 12.04.2019)
07.01.2019 Razpis za podelitev priznanja strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji za dosežke na ožjem strokovnem področju (rok: 07.02.2019)
03.01.2019 Razpis za volitve Sekcije MS in ZT v dermatovenerologiji (rok: 28.03.2019)

Strani